Cây Khế Bon Sai Bộ Rễ Tuyệt Đẹp Độc Nhất Vô Nhị

Cây Bonsai

12.000.000 ₫

Cây khế bon sai bộ rễ tuyệt đẹp độc nhất vô nhị

SKU: 5268928810621494937

Cây Giống Cái Mơn

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547

Cây khế bon sai bộ rễ tuyệt đẹp độc nhất vô nhị