Cây Khế Bonsai Gốc Đẹp

Cây Bonsai

12.000.000 ₫

Bán Cây khế bonsai gốc đẹp

SKU: 5476222274531876097

Cây Giống Cái Mơn

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547

Bán Cây khế bonsai gốc đẹp