Mai Chiếu Thủy Bộ Rễ Siêu Đẹp

Cây Bonsai

4.000.000 ₫

Mai chiếu thủy bộ rễ siêu đẹp

SKU: 5542689541061472254

Cây Giống Cái Mơn

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547

Mai chiếu thủy bộ rễ siêu đẹp