Cay Chom Chom Thai

Cây giống

25.000 ₫

Cây bứng nền . Cao 8 tac trở len

SKU: 5044352627552121318

Cây Giống Cái Mơn

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547

Cây bứng nền . Cao 8 tac trở len