Mít Tố Nử

Cây giống

35.000 ₫

Góc phan2

SKU: 5711867166515227120

Cây Giống Cái Mơn

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547

Góc phan2